Jord bortforpagtes!

For Hjerndrup Kirke bortforpagtes 12,17 ha. landbrugsarealer fra 15.9.2020 til 14.9.2025.

Tilsvarende betalingsrettigheder medfølger.

Yderligere oplysninger og kort over arealerne kan fås ved henvendelse til undertegnede.

Skriftligt tilbud, angivet i kr./ha., skal indleveres senest:

Lørdag d. 6. juni 2020, kl. 12 til Formand for Hjerndrup Menighedsråd:

Mogens Krogsgaard Sørensen, Hjerndrup Landevej 17, 6070 Christiansfeld, tlf. 4043 4884

NB. Menighedsrådet forbeholder sig ret til at vælge mellem tilbuddene og til evt. at forkaste dem alle.

(Modelfoto)