Orienteringsmøde!

Kære borgere i Hjerndrup!

Så er der gået 4 år igen.

Og her i 2020 er der valg til alle Menighedsråd i Danmark. Og dermed altså også til vores kirkes Menighedsråd i Hjerndrup.

Forud for valget skal vi afholde et orienteringsmøde.

Det bliver onsdag d. 19. august, kl. 1900, i Forsamlingshuset Hjerndrup Sognegård.

Her vil alle medlemmerne af det nuværende Menighedsråd orientere om, hvad vi i de sidste fire år har haft af opgaver – både med hensyn til arbejde på kirken, som mange af Jer har spurgt til, og med hensyn til det forkyndende arbejde med skiftende præster. På samme møde orienterer vi om valget, som finder sted, tirsdag d. 15. september.

I kan trygt møde op. I risikerer ikke at blive valgt til noget denne aften.

På vegne af Bjarne Nielsen, Trine Skovgaard Henriksen, Lissi Hansen, Kirsten Andersen og Anni Rindum (Suppleant)

Formand Mogens Krogsgaard Sørensen.