Hjerndrups Historie

kirke_sh

Historie 1940-....

Historien om Hjerndrup er baseret på et stort stykke arbejde udført af Aksel Gyldenkærne og Jens Lücke og rundet af Jan Kronborg.

I 1940 blev der foretaget folketælling i Hjerndrup Sogn. Denne tælling viste at der i Hjerndrup boede 448 beboere. Dette tal er desværre gået støt tilbage siden og optegnelser fra i dag viser et tal på 227 (Kilde: Wikipedia)

Omdrejningspunktet for Hjerndrup’s historie, siden 1943, er uvægerligt Hjerndrup Sognegård. Sognegården blev i 1943 indviet og taget i brug med henblik på at dække forskellige behov.

På daværende tidspunkt var det ikke længere muligt at administrere kommunen fra en dagligstue med et fyrretræsskab med påskriften ”Hierndrup Commune Arkiv”.

Derfor blev dele af Hjerndrup Sognegård brugt som kommunekontor, ligesom den daværende Hjerndrup Skole skulle andre dele af sognegården som faglokaler, bl.a. idrætslokaler samt sløjdlokaler.

Hjerndrup Kro, som i mange år havde været benyttet til fester og offentlige møder, trængte ligeledes til en værdig afløser.

Hjerndrup Sognegård, nu kendt som Forsamlingshuset Hjerndrup Sognegård, benyttes fortsat til vintergymnastik, men i højeste grad til møder samt fester, for både lokale og gæster fra oplandet.

Tidligere har Hjerndrup huset mange forskellige erhverv, herunder mejeri og kro. Der fandtes ligeledes købmandsbutik, brødudsalg, smed, snedker samt telefoncentral.

Samt naturligvis landbrug. Landbruget er den største kilde til erhverv i området i skrivende stund (juli/2020)

Hjerndrup Sognegård fungerede mod slutningen af 2. verdenskrig som indkvartering for tysk militær på retur fra østfronten. D. 8. maj 1945 forlod de sidste soldater Hjerndrup, efter at have brændt eller på anden måde ødelagt deres materiel. Som en makaber del af denne historie kan berettes at tyskerne dagen før deres afrejse henrettede en af deres egne, Theodor Kempe, som efterfølgende blev begravet nord for Hjerndrup Kirke. (Læs mere om dette i bogen: ”Et hjørne af en hærs sammenbrud”, skrevet af bysbarnet Ove C. Kronborg)

Efter krigen afsløredes mindestenen v/ Hjerndrup Sognegård. Stenen har påskriften ”For Haab og Tro i trange Aar – For Genfødt Fred i Friheds Vaar – Vor Gud alene Æren”.

Anlægget omkring mindestenen bliver i 2020 restaureret og delvist ført tilbage til tidligere anlæg. Alt sammen med stor respekt for fortidens anlægsdesign, dog i materialer der aldrig forgår. Dette arbejde udføres med inspiration fra den, i 2020, siddende bestyrelse for Forsamlingshuset Hjerndrup Sognegård og med økonomisk bidrag fra Haderslev Kommune, Ellen og Ove Arkils Fond samt BHJ Fonden. Selve anlægsarbejdet udføres med delvist sponsorat fra Stukes Anlægsgartneri.

I 1921 etableredes Hjerndrup Frivillige Brandværn og i tiden efter krigen etableredes sanitets- og forplejningstjenesten der, via Sognegårdens lokaler skulle opretholde forplejning og indkvartering i tilfælde af krigshandlinger. Brandværnet ophørte pr. 1. april 1980.

Hjerndrup Skole, hvor store dele brændte i 1956, eksisterede frem til 1977, hvor den husede 27 elever.

Skolebygningerne har efterfølgende fungeret som privatbolig og er renoveret med den største respekt for bygningernes historie, og fremstår som én af de flotteste bygninger i Hjerndrup.

Hjerndrup har igennem mange år haft et levende foreningsliv med bl. a. Hjerndrup Sløjdforening samt Hjerndrup Husmandsforening.

Hjerndrup Idrætsforening blev til efter flere års arbejde og planlægning. I 1939 blev der indkaldt til at møde på kroen, hvor 7 interesserede mødte op. Planerne blev skudt i gang af Harald Fuglsang der i samarbejde med Johannes Christiansen havde planer om at danne et fodboldhold.

14. juli kunne der endelig afholdes stiftende generalforsamling. Allerede samme år kunne foreningen afholde sit første idrætsstævne med efterfølgende bal. I marts 1944 blev foreningens fane indviet ved en fest.

Hjerndrup Idrætsforening fungerer stadig med stort engagement fra den siddende bestyrelse og udvikler kraftigt på de grønne områder omkring Hjerndrup Sognegård.

Her etableres udendørs fitness samt forskellige aktiviteter, der kan benyttes af byens borgere og Forsamlingshuset Hjerndrup Sognegårds gæster.

Krolf er en af de store aktiviteter der udøves på det vestvendte område, hvor også den store bålhytte forefindes.

Hjerndrup Idrætsforening har tidligere haft stort engagement i afvikling af dilettant teater på amatørscenen.

Den årlige Høstfest, der altid afvikles i den første oktober weekend, er en af de tilbagevendende aktiviteter der altid trækker fulde huse. Hjerndrup Idrætsforening står som den officielle arrangør, men de bærende kræfter ligger hos et festudvalg der vælges blandt de lokale borgere.

Tilmeld dig nyheder fra Hjerndrup.dk

Så er du sikker på at få alle informationer

Du modtager en email du skal bekræfte - derefter modtager du en email når der er nyt på hjemmesiden

Something went wrong. Please check your entries and try again.