Generalforsamling samt Borgerbudgettering!

Onsdag d. 11. august, kl. 1900, afholdes fælles Generalforsamling jf. vedtægterne for Hjerndrup Idrætsforening samt Forsamlingshuset Hjerndrup Sognegård.

Vi vil se tilbage på året der er gået og se frem i tiden på de aktiviteter og tiltag der er i støbeskeen!

Samtidig vil vi give information om dette års Borgerbudgettering, hvor Haderslev Kommune igen har afsat midler til udvikling eller aktiviteter i landdistrikterne.

Mød op og vær med til at udvikle vores lille samfund!

Der vil blive serveret en lille bid samt en tår til at skylle efter med.