Borgerbudgettering 2021

Hjerndrup er nu tilmeldt 2021 udgaven af Haderslev Kommunes Borgerbudgettering!

Så snart Corona restriktionerne gør det muligt, dog senest ultimo august, vil vi invitere til det traditionsrige informationsmøde, hvor alle vil have mulighed for at byde ind med gode idéer som kan være med til at gøre Hjerndrup til et aktivt og interessant lokalsamfund.

Senest 1. september skal de udvalgte idéer indrapporteres til Haderslev Kommune, hvorefter udbetaling af midler vil ske.

Alle idéer vil blive præsenteret på et præsentationsmøde, hvor de udvælges via afstemning.

Idéer, samt et idé-budget kan allerede nu fremsendes til hjerndrup_sognegaard@outlook.dk

Har du spørgsmål til Borgerbudgettering er du velkommen til at kontakte Formand Jan Kronborg på telefon 2513 6851.